Κέντρο Λήψης Σημάτων

/Κέντρο Λήψης Σημάτων
Κέντρο Λήψης Σημάτων 2017-05-18T23:57:28+00:00

Captal Security - Προϊόντα & Υπηρεσίες Φύλαξης - Ασφαλείας

Ελέγχει τον χειρισμό ενεργοποίησης-απενεργοποίησης του συστήματος συναγερμού και ενεργοποιεί άμεσα την υπηρεσία άμεσης επέμβασης σε περίπτωση συναγερμού.

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων μας απαρτίζεται από υπολογιστές και συστήματα υψηλής τεχνολογίας και οι χειριστές του είναι άτομα με άρτια κατάρτιση και εμπειρία.