ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ GSM/GPRS i-Sec GSM 33

///ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ GSM/GPRS i-Sec GSM 33

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ GSM/GPRS i-Sec GSM 33

 

  • Πλήρης εξομοίωση τηλεφωνικής γραμμής προκειμένου να επιτευχθεί επικοινωνία μεταξύ συστήματος συναγερμού και κέντρου λήψης σημάτων (contact id, ademco 4+2, κ.α. DTMF format επικοινωνίας)
  • Εφεδρική επικοινωνία (μέαω GSM κλήσης φωνής, SMS, GPRS) κατά την διακοπή της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής
  • Αποστολή μηνύματος SMS προς έως πέντε χρήστες
  • Αποστολή σήματος προς το κέντρο λήψης σημάτων και/ή αποστολή SMS προς έως και τρεις χρήστες
  • Δυνατότητα ελέγχου επικοινωνίας GPRS-PING ανά χρονικό διάστημα, 1 έως ∞ δευτερολέπτων
  • Διαθέτει τρει εξόδους που ενεργοποιούνται με μήνυμα SMS από τον χρήστη
  • Διαθέτει τρεις εισόδους
  • Το i-Sec GSM 33 μπορεί να ενεργοποιήσει μία από τις εξόδους του, όταν μπλοκαριστεί η λήψη σήματος κινητής τηλεφωνίας (πχ. από συσκευή GSM jammer) ή όταν αφαιρεθεί η κάρτα κινητής τηλεφωνίας από την υποδοχή της. Στη συνέχεια μπορούμε να οδηγήσουμε την έξοδο αυτή σε ζώνη του συστήματος συναγερμού προκαλώντας συναγερμό.
  • Συμπριλαμβάνεται κουτί.

2017-05-18T23:57:32+00:00