Πληκτρολόγια

//Πληκτρολόγια

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ CURVE LED (805)

Πληκτρολόγιο με φωτιζόμενα πλήκτρα χειρισμού, 8 ενδεικτικά LED.
Διαθέτει 1 ζώνη πανικού, 1 PGM (όπλιση/αφόπλιση).
Γρήγορη όπλιση - όπλιση με έξοδο, όπλιση με παραμονή (STAY), όπλιση (STAY) με έξοδο.
Συναγερμός έκτακτης ανάγκης (Φωτιά, Πανικός, Ιατρική ανάγκη).
Μέγιστη κατανάλωση 130 mA.

2017-05-18T23:57:33+00:00

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ IDS CLASSIC LED (805)

Πληκτρολόγιο με φωτιζόμενα πλήκτρα χειρισμού, 8 ενδεικτικά LED.
Διαθέτει 1 ζώνη πανικού, 1 PGM (όπλιση/αφόπλιση).
Γρήγορη όπλιση - όπλιση με έξοδο, όπλιση με παραμονή (STAY), όπλιση (STAY) με έξοδο.
Συναγερμός έκτακτης ανάγκης (Φωτιά, Πανικός, Ιατρική ανάγκη).
Μέγιστη κατανάλωση 130 mA.

2017-05-18T23:57:33+00:00