Δέκτες Τηλεχειρισμού

//Δέκτες Τηλεχειρισμού

ACS-112 PLUS

Τηλεχειρισμός ενός καναλιού, 4 mode λειτουργίας, δυνατότητα προγραμματισμού του χρόνου ON-OFF από 1 - 240 sec, συχνότητα λειτουργίας 433,92 MHz, εμβέλεια δέκτη σε ανοιχτό χώρο 200-250m, τροφοδοσία 12V DC 28mA. Περιλαμβάνει δύο πομπούς.

2017-05-18T23:57:30+00:00

ACS-101 | ACS-102

Τηλεχειρισμός ενός καναλιού και δύο καναλιών, 4 mode λειτουργίας, συχνότητα λειτουργίας 433, 92 MHz, εμβέλεια δέκτη σε ανοιχτό χώρο 200-250m, τροφοδοσία 12V DC 28mA. Περιλαμβάνει δύο πομπούς.

2017-05-18T23:57:32+00:00