Εξωτερικού Χώρου

SS1-OT OUTGATE

Ο διπλός ανιχνευτής SS1-OT OUT GATE διακρίνεται για την αξιοπιστία του λόγω του μικροεπεξεργαστή ανίχνευσης κίνησης που διαθέτει καθώς και των trimmer ρύθμισης ευαιασθησίας του IR και MW. Διαθέτει επίσης μία επιπλέον ρύθμιση για το microwave η οποία ελέγχει την καθυστέρηση ανίχνευσης και βοηθάει στην ελαχιστοποίηση των false alarm. Τέλος ο SS1-OT OUT GATE ξεχωρίζει για την ευκολία τοποθέτησης του λόγω της έξυπνα σχεδιασμένης περιστρεφόμενης βάσης του. Είναι κατασκευασμένος για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.

2017-05-18T23:57:32+00:00

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 9448/9448 ΜΕ ANTIMASKING

 • Ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης τριπλής τεχνολογίας
 • 2 ανιχνευτές υπερύθρων παθητικού τύπου και 1 μικροκυμάτων
 • Λειτουργία AND και OR
 • Τεχνολογία DSP (Digital Signal Processing) για την επεξεργασία και διαχείριση των στοιχείων καθώς και για την απόρριψη των ψευδοσυναγερμών
 • Ρύθμιση ευαισθησίας
 • Μέγιστη εμβέλεια κάλυψης 15 μέτρα
 • Μέγιστη γωνία κάλυψης 90°
 • Ύψος τοποθέτησης 1 έως 1,4 μέτρα
 • Λειτουργία PET
 • Τροφοδοσία 10,5-14VDC, 68mA
 • Tamper
 • Περιλαμβάνεται φίλτρο περιορισμού δέσμης
 • Περιλαμβάνεται βάση στήριξης με δυνατότητα περιστροφής

2017-05-18T23:57:32+00:00

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 2 ΠΥΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 9449

 • Ψηφιακός ανιχνευτής δύο πυροηλεκτρικών στοιχείων
 • 2 ανιχνευτές υπέρυθρων παθητικού τύπου
 • Τεχνολογία DSP (Digital Signal Processing) για την επεξεργασία και διαχείριση των τεχνολογιών ανίχνευσης καθώς και για την απόρριψη των ψευδοσυναγερμών
 • Δυνατότητα ρύθμισης του πυροηλεκτρικού αισθητήρα
 • Μέγιστη εμβέλεια κάλυψης 15 μέτρα
 • Μέγιστη γωνία κάλυψης 90°
 • Ύψος τοποθέτησης 1 έως 1,4 μέτρα
 • Λειτουργία PET
 • Τροφοδοσία 10,5-14VDC, 68mA
 • Tamper
 • Περιλαμβάνει φίλτρο περιορισμού δέσμης
 • Περιλαμβάνεται βάση στήριξης με δυνατότητα περιστροφής

2017-05-18T23:57:32+00:00

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ «ΚΟΥΡΤΙΝΑ» ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 9452/ANTIMASKING

 • Ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης διπλής τεχνολογίας
 • Ανιχνευτής υπέρυθρων παθητικού τύπου και μικροκυμάτων
 • Λειτουργέια AND και OR
 • Τεχνολογία DSP (Digital Signal Processing) για την επεξεργασία και διαχείριση των τεχνολογιών ανίχνευσης καθώς και για την απόρριψη των ψευδοσυναγερμών
 • Ρύθμιση ευαισθησίας
 • Οριζόντια περιοχή ανίχνευσης IR=7,5 - MW=32
 • Κάθετη περιοχή ανίχνευσης IR=90 - MW=80
 • Μέγιστη εμβέλεια κάλυψης 12 μέτρα
 • Ύψος τοποθέτησης 2 έως 2,10 μέτρα
 • Λειτουργία ANTIMASKING
 • Tamper
 • Τροφοδοσία 10,5-14VDC, 25mA
 • Περιλαμβάνονται 2 βάσεις στήριξης (οριζόντια και γωνιακή)

2017-05-18T23:57:32+00:00