Αντικεραυνικά

LCT JK-104

Αντικεραυνικό σήματος video 4 καναλιών(4 Channel Video surge protector). Συσκευή για την προστασία εισόδων ψηφιακών καταγραφικών (DVR) από κεραυνούς, επαγόμενες τάσεις, στατικό ηλεκτρισμό και κρουστικές τάσεις.

2017-05-18T23:57:29+00:00

LCT JK-2

Αντικεραυνικό σήματος video (Video surge protector/Power 12 VDC). Συσκευή για την προστασία συσκευών CCTV (σήμα και τροφοδοσία 12VDC) από κεραυνούς, επαγόμενες τάσεις, στατικό ηλεκτρισμό και κρουστικές τάσεις.

2017-05-18T23:57:29+00:00

LCT JK-1

Αντικεραυνικό σήματος video (Video surge protector). Συσκευή για την προστασία συσκευών CCTV (καμερών, DVR) από κεραυνούς, επαγόμενες τάσεις, στατικό ηλεκτρισμό και κρουστικές τάσεις.

2017-05-18T23:57:29+00:00