ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ «ΚΟΥΡΤΙΝΑ» ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 9452/ANTIMASKING

////ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ «ΚΟΥΡΤΙΝΑ» ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 9452/ANTIMASKING
9452_kourtina
9452_kourtina_analysis
 • Ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης διπλής τεχνολογίας
 • Ανιχνευτής υπέρυθρων παθητικού τύπου και μικροκυμάτων
 • Λειτουργέια AND και OR
 • Τεχνολογία DSP (Digital Signal Processing) για την επεξεργασία και διαχείριση των τεχνολογιών ανίχνευσης καθώς και για την απόρριψη των ψευδοσυναγερμών
 • Ρύθμιση ευαισθησίας
 • Οριζόντια περιοχή ανίχνευσης IR=7,5° – MW=32°
 • Κάθετη περιοχή ανίχνευσης IR=90° – MW=80°
 • Μέγιστη εμβέλεια κάλυψης 12 μέτρα
 • Ύψος τοποθέτησης 2 έως 2,10 μέτρα
 • Λειτουργία ANTIMASKING
 • Tamper
 • Τροφοδοσία 10,5-14VDC, 25mA
 • Περιλαμβάνονται 2 βάσεις στήριξης (οριζόντια και γωνιακή)
2017-05-18T23:57:32+00:00