ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 9448/9448 ΜΕ ANTIMASKING

////ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΡΙΠΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 9448/9448 ΜΕ ANTIMASKING
anixneytis_9448
anixneytis_9448_analysis
 • Ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης τριπλής τεχνολογίας
 • 2 ανιχνευτές υπερύθρων παθητικού τύπου και 1 μικροκυμάτων
 • Λειτουργία AND και OR
 • Τεχνολογία DSP (Digital Signal Processing) για την επεξεργασία και διαχείριση των στοιχείων καθώς και για την απόρριψη των ψευδοσυναγερμών
 • Ρύθμιση ευαισθησίας
 • Μέγιστη εμβέλεια κάλυψης 15 μέτρα
 • Μέγιστη γωνία κάλυψης 90°
 • Ύψος τοποθέτησης 1 έως 1,4 μέτρα
 • Λειτουργία PET
 • Τροφοδοσία 10,5-14VDC, 68mA
 • Tamper
 • Περιλαμβάνεται φίλτρο περιορισμού δέσμης
 • Περιλαμβάνεται βάση στήριξης με δυνατότητα περιστροφής
2017-05-18T23:57:32+00:00